2015-01-02

Kontakt

Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Walczaka 42, 66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 957151360, fax 957151387

Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego 

ul. Teatralna 26, 66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 957151302, 957151304

Dział Rehabilitacji Społecznej

ul. Walczaka 42, 66-400 Gorzów Wlkp. - pok. 233

957151366, 957151367

Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności

ul. Walczaka 42, 66-400 Gorzów Wlkp. - pok. 202

tel. 957151363, 957151364   

Dział d/s usług opiekuńczych

ul. Walczaka 42, 66-400 Gorzów Wlkp. - pok. 205

tel. 957151374

Stanowisko d/s pomocy instytucjonalnej

ul. Walczaka 42, 66-400 Gorzów Wlkp. - pok. 211 

tel. 957151372

Sekcja świadczeń d/s pieczy zastępczej

ul. Walczaka 42, 66-400 Gorzów Wlkp. - pok. 220

tel. 957151382

Kadry

ul. Walczaka 42, 66-400 Gorzów Wlkp. - pok. 221

tel. 957151384

Dział Organizacyjny

ul. Walczaka 42, 66-400 Gorzów Wlkp. - pok. 201

tel. 957151383, 957151370

Zespół d/s pieczy zastępczej

ul. Puszkina 3, 66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 957151310, 957151312, 957151313, 957151315, fax 957151311

Zespół d/s asysty rodzinnej

ul. Jagiełły 7, 66-400 Goró Wlkp.

tel. 957151322  

Dział Dodatków Mieszkaniowych

ul. Teatralna 26, 66-400 Gorzów Wlkp.

957355831, 957355832

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się