2015-01-02

Kontakt

Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Walczaka 42, 66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 957151360, fax 957151387

Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego 

ul. Teatralna 26, 66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 957151302, 957151304

Dział Rehabilitacji Społecznej

ul. Walczaka 42, 66-400 Gorzów Wlkp. - pok. 233

957151366, 957151367

Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności

ul. Walczaka 42, 66-400 Gorzów Wlkp. - pok. 202

tel. 957151363, 957151364   

Dział d/s usług opiekuńczych

ul. Walczaka 42, 66-400 Gorzów Wlkp. - pok. 205

tel. 957151374

Stanowisko d/s pomocy instytucjonalnej

ul. Walczaka 42, 66-400 Gorzów Wlkp. - pok. 211 

tel. 957151372

Sekcja świadczeń d/s pieczy zastępczej

ul. Walczaka 42, 66-400 Gorzów Wlkp. - pok. 220

tel. 957151382

Kadry

ul. Walczaka 42, 66-400 Gorzów Wlkp. - pok. 221

tel. 957151384

Dział Organizacyjny

ul. Walczaka 42, 66-400 Gorzów Wlkp. - pok. 201

tel. 957151383, 957151370

Zespół d/s pieczy zastępczej

ul. Puszkina 3, 66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 957151310, 957151312, 957151313, 957151315, fax 957151311

Zespół d/s asysty rodzinnej

ul. Jagiełły 7, 66-400 Goró Wlkp.

tel. 957151322  

Dział Dodatków Mieszkaniowych

ul. Teatralna 26, 66-400 Gorzów Wlkp.

957355831, 957355832