Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o wyniku postępowania
Usługa przeprowadzenia szkoleń dla pracowników Gorzowskiego
Centrum Pomocy Rodzinie w ramach realizacji projektu pn.„Nowe
standardy w Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie”
współfinansowanego jest ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój, Oś priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla
rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna
pomoc społeczna.
04.12.2018 więcej
Dostawę wraz z montażem mebli biurowych
wyposażenia sal konferencyjnych na potrzeby Gorzowskiego
Centrum Pomocy Rodzinie w ramach realizacji projektu pn. „Nowe
standardy w Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie”
26.11.2018 więcej
Zaproszenie do złożenia oferty - Usługa przeprowadzenia szkoleń dla pracowników Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie
w ramach realizacji projektu pn. „Nowe standardy w Gorzowskim
Centrum Pomocy Rodzinie” współfinansowanego jest ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II –
Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i
edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.
07.11.2018 więcej
Informacja o wyniku postępowania - unieważnienie
Usługa przeprowadzenia szkoleń dla pracowników Gorzowskiego
Centrum Pomocy Rodzinie w ramach realizacji projektu pn. „Nowe
standardy w Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie”
współfinansowanego jest ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój, Oś priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla
rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna
pomoc społeczna.
29.10.2018 więcej
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Usługa przeprowadzenia szkoleń dla pracowników Gorzowskiego
Centrum Pomocy Rodzinie w ramach realizacji projektu pn. „Nowe
standardy w Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie”
współfinansowanego jest ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój, Oś priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla
rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna
pomoc społeczna.
13.10.2018 więcej
Informacja o unieważnieniu postepowania
Usługę przeprowadzenia szkoleń dla pracowników Gorzowskiego
Centrum Pomocy Rodzinie w ramach realizacji projektu pn. „Nowe
standardy w Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie” ZMIANA
10.10.2018 więcej
Informacja o wyniku postępowania
Usługa przygotowania i dostarczenia poczęstunku ( przerwa
kawowa)
10.10.2018 więcej
Zaproszenie do złożenia oferty na
Usługę przeprowadzenia szkoleń dla pracowników Gorzowskiego
Centrum Pomocy Rodzinie w ramach realizacji projektu pn. „Nowe
standardy w Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie” ZMIANA
01.10.2018 więcej
Usługa przygotowania i dostarczenia poczęstunku ( przerwa kawowa)
w trakcie szkoleń dla pracowników Gorzowskiego Centrum Pomocy
Rodzinie w ramach realizacji projektu pn. „Nowe standardy w
Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie” współfinansowanego jest
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa
II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i
edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.
24.09.2018 więcej
Informacja o wyniku postępowania
Usługa organizacji warsztatów terapeutycznych połączonych z
turnusem terapeutycznym
13.09.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się