Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Informacja o wyniku postępowania
Usługa organizacji warsztatów terapeutycznych połączonych z
turnusem terapeutycznym
13.09.2018 więcej
Usługa organizacji warsztatów terapeutycznych połączonych z turnusem terapeutycznym
dla uczestników projektu pn. ,, Krok do samodzielności –stop
wykluczeniu”
27.08.2018 więcej
Informacja o unieważnieniu postępowania
Przywrócenie otworu drzwiowego do użytku w budynku biurowym w
Gorzowie Wlkp. przy ul. Jagiełły 7
09.07.2018 więcej
Informacja o wyniku postępowania
Usługa przeprowadzenia zajęć/warsztatów rozwijających
umiejętności z zakresu zagospodarowania terenu ( z zakresu
ogrodnictwa) dla uczestników projektu pn. ,,Przez aktywność do
zmiany ”
03.07.2018 więcej
Zaproszenie do złożenia oferty
Przywrócenie otworu drzwiowego do użytku w budynku biurowym w
Gorzowie Wlkp. przy ul. Jagiełły 7
26.06.2018 więcej
Informacja o unieważnieniu postępowania
Przywrócenie otworu drzwiowego do użytku w budynku biurowym w
ramach projektu pn. ,,Nowe standardy w Gorzowskim Centrum Pomocy
Rodzinie”
16.06.2018 więcej
Zaproszenie do złożenia oferty - zajęcia rozwijajace umiejętności.
Usługa przeprowadzenia zajęć/warsztatów rozwijających
umiejętności z zakresu zagospodarowania terenu ( z zakresu
ogrodnictwa) dla uczestników projektu pn. ,,Przez aktywność do
zmiany ”
11.06.2018 więcej
Zaproszenie do złożenia oferty
Przywrócenie otworu drzwiowego do użytku w budynku biurowym w
Gorzowie Wlkp. - przystosowania pomieszczeń do wdrożenia nowego
modelu funkcjonowania w ramach projektu pn. ,,Nowe standardy w
GCPR”
07.06.2018 więcej
Informacja o wyniku postępowania
Usługa indywidualnego doradztwa prawnego skierowanego do
uczestników projektu pn. ,,Przez aktywność do zmiany ”
19.05.2018 więcej
Informacja o wyniku postepowania
Organizacja festynu (spotkania integracyjnego) dla uczestników
projektu pn. ,, Krok do samodzielności – stop wykluczeniu ”
11.05.2018 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się