Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Obsługa prawna w ramach projektu „Nowe standardy w GCPR”
Obsługa prawna w ramach projektu „Nowe standardy w Gorzowskim
Centrum Pomocy Rodzinie” współfinansowanego jest ze
środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój
19.03.2018 więcej
Usługa świadczona przez psychologa ( doradztwa psychologicznego)
Usługa świadczona przez psychologa w ramach realizacji
projektu pn. „Nowe standardy w Gorzowskim Centrum Pomocy
Rodzinie”
12.03.2018 więcej
Zaproszenie do złożenia oferty - usługa medyczna lekarza psychiatry
Usługa medyczna lekarza psychiatry w ramach realizacji projektu
pn. „Nowe standardy w Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie”
10.03.2018 więcej
Zaproszenie do złożenia oferty - spotkanie dla uczestników projektu
Organizacja spotkania dla uczestników projektu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego pn. ,,Ekonomia społeczna z
Sukcesem” w ramach Priorytetu VII Równowaga społeczna,
Działanie 7.4 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji
społecznej 7.4.1 Aktywne włączenie w ramach podmiotów
integracji społecznej – projekty realizowane poza formułą
ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
02.03.2018 więcej
Zaproszenie do złożenia oferty - usługa organizacji wizyty studyjnej
Usługa organizacji wizyty studyjnej dla pracowników
Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie
01.03.2018 więcej
Informacja o wyborze oferty - zajęcia ogólnoremontowe
Informacja o wyborze oferty - zajęcia ogólnoremontowe
07.09.2017 więcej
Zaproszenie do złożenia ofert - zajęcia ogólnoremontowe
Zaproszenie do złożenia ofert - zajęcia ogólnoremontowe
23.08.2017 więcej
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - WARSZTATY Z ZAKRESU UZALEŻNIEŃ
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - WARSZTATY Z ZAKRESU
UZALEŻNIEŃ
14.07.2017 więcej
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - WARSZTATY TRENINGI 7.3
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - WARSZTATY TRENINGI 7.3
06.07.2017 więcej
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - WARSZTATY Z ZAKRESU UZALEZNIEŃ
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - WARSZTATY Z ZAKRESU
UZALEZNIEŃ
03.07.2017 więcej
1234